8 Nisan 2024 Güneş Tutulması: “Büyük değişimler ve dönüşümler kapıda..!"

8 Nisan 2024 Güneş Tutulması: “Büyük değişimler ve dönüşümler kapıda..!
A- A+

Funda YILMAZ'ın yazısı…

Sevgili okurlarım,

8 Nisan 2024 günü, Türkiye saatiyle 20:20’de Koç burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Peki, bu olayın etkileri ne olacak?

Bugün sizlere biraz daha ders niteliğinde bir yazı sunacağım. Güneş tutulmasını derinlemesine anlayabilmemiz için bazı açıklamalar yaparak ilerleyeceğim. Bu süreçte, Deneysel Astroloji Akademi’nin sevgili üstadı Kenan Yasin Bölükbaşı’nın kitaplarından ve çevirilerinden faydalanacağım.

GÜNEŞ TUTULMASI

Ay, Güneş ile Dünya arasına girer. Yeniaylarda gerçekleşir. Güneş tutulmaları genellikle büyük değişikliklerin ve dönüm noktalarının habercisidir.

Sepherial’ın (asıl adıyla Walter Gorn Old, 19. yüzyılda yaşamış bir astrologdur) belirttiği gibi, bu tutulmalar özellikle ulusların yöneticileriyle, krallarla, başkanlarla ve bütün düzenlerin yöneticileriyle bağlantılıdır.

İlginç bir şekilde, tutulmalar birbiriyle aynı etkileri belirli dönem periyotları ile gösterebilirler. Biz bu periyotları “Saros Serileri” olarak adlandırıyoruz. Saros Serileri kavramı, Babilliler döneminden gelen hesaplama tekniklerine dayanır. 

M.Ö. 4. yüzyılda tutulmaların belirli bir seri aileye ait olduğunu düşündüler. Sonrasında ise bu döngüler “Saros Döngüleri” olarak isimlendirildi.

Tutulma 8 Nisan 2024'te gerçekleşecek ve Kuzey Amerika'nın merkezi üzerinde 4 dakika 28 saniye sürecek, Meksika'dan girecek, Amerika Birleşik Devletleri'ni geçecek ve doğu Kanada'dan ayrılacak. Bu serideki tüm tutulmalar Ay'ın yükselen düğümünde gerçekleşir.

Wikipedia bilgilerine göre; bu yaklaşan tutulma, 26 Şubat 1979’dan bu yana Kanada’da görülebilecek ilk tam güneş tutulması olacak. Ayrıca, 11 Temmuz 1991’den bu yana Meksika’da ve 21 Ağustos 2017’den bu yana Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen ilk tam güneş tutulması olacak. 

Bu, 21. yüzyılda Meksika, ABD ve Kanada’da tamamen görülebilecek tek tam güneş tutulması olacak. Bu nedenle, bu tutulmadan en çok etkilenecek bölgelerin bu ülkeler olacağını söyleyebiliriz.

Ayrıca, daha önceki tutulma tarihlerinde yaşanan olayları incelemek, bu tutulmanın potansiyel etkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.

Örneğin; “24 Şubat’ta, tam güneş tutulmasından iki gün önce, Cape Breton, Glace Körfezi’nde bulunan 26 Numaralı Kömür Ocağı’nda meydana gelen bir patlama 12 kişinin hayatına mal oldu. Ardından, 26 Şubat’ta Kanada’da tam bir güneş tutulması gerçekleşti.”

“2017 yılında ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdı ve bu karar uluslararası toplumda büyük tepki topladı. Aynı yıl içerisinde ABD, birçok doğal afetle karşı karşıya kaldı. Özellikle kasım ve aralık aylarında Kaliforniya’da meydana gelen büyük orman yangınları, binlerce hektarlık alanın kül olmasına neden oldu.”

Daha fazla neler olmuş araştırmak isterseniz Vikipedi’den faydalanabilirsiniz…

Tutulma Kuzey ay düğümü tarafında gerçekleşecek.

Dünya astrolojisinde Kuzey Ay Düğümü, suçlar, savaş, şiddet ve en kötü türden felaketlerle ilişkilendirilir.  Zehirli yılanlar, ani kazalar, zehirlenmeler ve zehirli gazlar da bu düğümle ilişkilendirilir. Vedik astrolojisinde bu düğüm, Satürn'e benzetilir.

Ayrıca 19 derece Koç özel bir derecedir ,etkisini çok daha fazla belli edecek damga vuracaktır…

Türkiye'nin 5. evinde gerçekleşecek güneş tutulması, 5. ev ile 11. ev arasındaki eksen üzerinde olacak! 

Bu eksen genellikle "Yaratıcılık Ekseni" olarak adlandırılır. Bu alan kolektif bir alandır ve etkinliklerin, organizasyonların ve eğlencelerin gerçekleştiği bir alandır. Bireysel anlamda kişinin kendi hobileri ve organizasyonlarıyla ilgilendiği görülür; kendini eğlendirmeye çalışır. Diğer tarafında ise daha çok toplumu eğlendirmeye ve toplumu aktif tutmaya çalışır; toplum için çalışır.

Klasik astrologlara göre, 5. evde meydana gelen güneş tutulması durumunda "sessiz sorunlar" ortaya çıkabilir. Bu terim, kişisel veya toplumsal sorunların daha açık bir şekilde ifade edilmemesi durumunda ortaya çıkabilecek zorlukları ifade eder. Bu dönemde sosyal sınıf farklılıkları veya toplumsal eşitsizlikler daha fazla dikkat çekebilir veya vurgulanabilir. Ayrıca, üst sınıfların, soyluların veya kraliyet ailesinin üzerine düşebilir; bazı önemli veya ünlü insanlar ölebilir.

 Kadimler, tutulmaların Koç burcunda veya diğer öncü burçlarda gerçekleşmesi durumunda şu görüşleri dile getirirler:

 • Öncü burçta gerçekleşen tutulmalarda etkinin daha hızlı ortaya çıktığı düşünülür.
 • Öncü burçlar, politik konularla, hükümet veya yönetim değişiklikleriyle, devlet işlerindeki değişikliklerle ve insanlar arasındaki devrimlerle ilişkilendirilir. Bu tutulmalar genellikle daha hızlı ve etkili bir şekilde toplumsal değişikliklere yol açabilir.

Tutulmanın Koç burcunun ikinci dekanında gerçekleşmesi, Sepherial, Ramsey ve geçmiş astrologların belirttiği bağlantılar arasındadır. İkinci dekan, bazı olumsuz olayların habercisi olarak kabul edilir. Bu olaylar arasında yöneticilerin hapsedilmesi, üzüntü yaşanması ve ölüm tehlikelerinin artması yer alabilir. Ayrıca, meyve veren ağaçların ve toprakta yetişen bitkilerin çürümesi gibi doğal yaşamın olumsuz etkilenmesi de gösterilebilir. Bu tutulmanın etkileri, özellikle bu dekanda doğan bireyler veya bu dekana sahip olanlar için daha belirgin olabilir.

Sanırım biraz olsun tutulma hakkında size bilgi verebildim.

Bu durumda olasılıklara bakacak olursak önümüzdeki günlerde Dünya’yı bekleyen olasılıklar nedir ?

Güneş tutulması, özellikle öncü burçlardaki tutulmaların politik konularla ve devlet işlerindeki değişikliklerle ilişkilendirildiğini belirtir. Dolayısıyla, bu dönemde önemli politik gelişmeler, hükümet değişiklikleri veya toplumsal devrimler yaşanabilir.

Güneş tutulması sırasında veya sonrasında, bir ülkede hükümet değişiklikleri yaşanabilir. Özellikle liderlikte (örneğin, bir liderin ölümü gibi) büyük değişimler veya yeni hükümetlerin kurulması gibi durumlar bu dönemde gerçekleşebilir. Örneğin, bir güneş tutulması sonrasında erken seçim kararları alınabilir veya önemli siyasi figürler istifaya zorlanabilir.

Kuzey Ay Düğümü'nün bu tutulmada etkili olduğu ve özellikle felaketlerle ilişkilendirildiği belirtilmiş. Bu nedenle, doğal afetlerin artması veya büyük ölçekli felaketlerin meydana gelme olasılığı yüksek olabilir. Güneş tutulması sonrasında, bir ülkede büyük bir deprem meydana gelebilir. Örneğin, önceki güneş tutulmalarının ardından Japonya'da büyük depremler yaşandığı bilinmektedir. Bu deprem, insanların ve altyapının büyük zarar görmesine neden olabilir ve ülkede geniş çaplı bir felakete yol açabilir.

Charles Jayne'a göre, tutulmalarda doğanlar için bireyselliği, iradeyi ve kişisel amaçları vurgular. Korkusuz ve boyun eğmez bir yapı verdiğini belirtir. Prens William, 21 Haziran 1982'de doğmuş olup, Kral III. Charles ve Galler Prensesi Diana'nın büyük oğludur. Tutulma esnasında doğduğundan, bu güneş tutulmasının önümüzdeki günlerde etkili olacağı hatta babasını kaybedeceğini düşündürüyor.

Özellikle Kanada, ABD ve Meksika gibi tutulmanın en yoğun etkilerinin hissedileceği ülkelerde uluslararası ilişkilerde ve diplomasi alanında önemli gelişmeler yaşanabilir. Bu ülkelerin iç ve dış politikalarında belirgin değişiklikler gözlemlenebilir.

Önemli siyasi figürlerin istifası, ölümü veya hükümet değişiklikleri gibi durumlar, liderlik krizlerine ve ülkelerdeki siyasi istikrarsızlığa yol açabilir. Bu da yönetimdeki zayıflıklara ve hükümetlerin etkisizleşmesine neden olabilir.

Güneş tutulması, büyük değişikliklerin ve dönüm noktalarının habercisi olarak kabul edildiğinden, bu dönemde ekonomik sarsıntılar veya krizler yaşanabilir. Özellikle finansal piyasalarda belirsizlikler artabilir.

Tutulmanın Saros döngüsünün bir parçası olması, teknolojik ilerlemelerin veya bilimsel keşiflerin de bu dönemde ön plana çıkabileceğini gösterebilir. 

Örneğin, güneş tutulmasının ardından bir ülkede uzay ajansı tarafından bir keşif aracı fırlatılabilir ve bu araç, uzayda yeni gezegenlerin veya yıldızların keşfine yönelik gözlemler yapabilir. Bu keşifler, bilim insanlarının evrenin daha derinlerine ulaşmasını sağlayabilir ve yeni bilimsel bulguların elde edilmesine olanak tanıyabilir.

Ayrıca, güneş tutulması sonrasında bir ülkede yapay zekâ teknolojilerinde veya robotik alanında önemli ilerlemeler yaşanabilir. Yapılan araştırmaların sonuçları, yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesine ve insan yaşamını kolaylaştıran yeniliklerin ortaya çıkmasına katkı sağlayabilir.

Bu örnekler, güneş tutulmasının teknolojik ilerlemeler ve bilimsel keşifler için bir katalizör olabileceğini göstermektedir.

"Güneş tutulması sırasında Mars'ın Balık burcunda ve Satürn'ün de Balık burcunda olması, özellikle doğal afetlerin veya savaşların denizlerde veya suya yakın yerlerde daha etkili olabileceğini gösterebilir."

Örnek olarak, güneş tutulmasının ardından bir tsunami, fırtına veya sel bölgesel bir su felaketine yol açabilir. Özellikle kıyı bölgelerinde yaşayan insanlar ve denizcilik sektörü bu tür doğal afetlerden daha fazla etkilenebilir. Ayrıca savaş riski yüksektir.

"Tutulmaya Şeytanın kuyruğu ya da boynuzu olarak adlandırılan 12P/Pons Brooks Kuyruklu yıldızı eşlik edecek. Bu konuyla ilgili olarak, Marcus Manilus’un kuyruklu yıldızlar kitabından Kenan Yasin Bölükbaşı'nın çevirilerine göre Manius şöyle demiş: 'İnsanın ve insan eliyle yapılan işlerin başına gelen ağır felaketlere şaşırmayın, çünkü hata çoğu zaman kendimizdedir. Cennetin mesajına güvenecek kadar aklımız yok…'"

Kalın sağlıcakla …

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.

Yorum yazın

Yorum yazmalısınız
İsim yazmalısınız
Doğru bir email yazmalısınız
Manşet haberler
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •