Funda Yılmaz

Kova burcunda 'Süper Dolunay haftası... Astrolojik etkilerine aman dikkat...Hangi burçları nasıl etkileyecek?

Kova burcunda 'Süper Dolunay haftası... Astrolojik etkilerine aman dikkat...Hangi burçları nasıl etkileyecek?
A- A+

Sevgili okurlarım,

1 Ağustos 2023 tarihinde Kova burcunda gerçekleşecek Süper Dolunay'a doğru heyecanla ilerliyoruz. 

Hayda normali yetmedi bir de süperi mi ? nedir bu süperlik ,nasıl etkileyecek bizi ? sorularınızı duyar gibiyim. Peki anlatayım o zaman.

Süper dolunay Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu bir dolunay anlamına gelir. 

Ay, Dünya'nın çevresinde dönerken elips şeklinde bir yörünge izler ve bu nedenle bazı zamanlarda Dünya'ya daha yakın olur. 

Dolunay anında bu durum gerçekleştiğinde, Ay daha büyük ve parlak görünür, bu da ona "süper dolunay" adını verir.

Astrolojik açıdan bakacak olursak;

 • Süper Dolunay, içimizdeki yaratıcı gücü uyandırabilir ve bizi daha ileriye taşıyacak adımlar atmamıza ilham verebilir. 
 • Kova'nın hava enerjisi, düşüncelerimizi yükseltme ve daha insancıl bir dünya için birlikte hareket etme isteğiyle bizi kucaklayabilir,

Dolunay kova burcunda olacak;

 • Kova burcu, hava elementiyle bağlantılıdır ve hava yolculuğu, iletişim, fikirler ve icatlar gibi entelektüel konularla özdeşleşir. 
 • Kova'nın yaratıcı gücü, ateşe benzer bir enerji taşır, ancak daha az somut ve daha çok entelektüel alanları kucaklar.

Bu özel dolunay, dünyamızdaki sabit ve uzun süreli olayları temsil eder.

 • Kova burcu, inşa ve yapılaşma projeleri, toplu konutlar, ağaçlandırma çalışmaları, su yolları ve kanal inşaatı gibi toplumsal meselelerle ilişkilendirilir. 
 • Aynı zamanda demokrasi, çağdaş yaşam, devrimler ve medeni haklar gibi önemli konular da Kova'nın etkisi altındadır. 
 • Hayvan hakları gibi duyarlı konular da Kova burcunun enerjisini yansıtır.

Dolunay hem dünya hem de kişisel hayatlarımızda uzun süreli etkiler bırakabilir.

Kova'nın inşa edici ve toplumcu yönü, geleceği şekillendirmeye ve daha adil bir dünya için çaba harcamaya teşvik edebilir. 

Yenilikçi fikirlerin ve entelektüel gelişmenin ön planda olduğu bu dönemde, insanlar önemli projeler başlatma ve topluma katkı sağlama fırsatı bulabilirler.

Elbette bu çok klasik bir tanımlama. Daha başka Neler olabileceği diğer gezegenlerin yapacağı açılarla belirlenir .Etkileşimler olabilecek olumlu veya gölge yönleri ortaya çıkaracaktır.

Haritayı değerlendirdiğimde; en çok dikkatimi çeken Capulus ,Deneb Adıge ve Menkâr sabit yıldızlarının kavuşumları,

Sırasıyla bahsedecek olursam; 

Uranüs ve Capulus'un gökyüzünde yakın bir hizada olması .

Capulus Perseus takımyıldızında bulunan sabit bir yıldızdır ve genellikle erkek cinsel enerjisi ve saldırganlıkla ilişkilendirilir. 

 • Capulus'un cinsel enerji ve agresyonla ilişkilendirilen bir sabit yıldız olması nedeniyle, 

Uranüs ile birleşimi, toplumda çalkantılı durumlar, isyanlar veya reformist hareketlerin tetikleyicisi olabilir. 

Özellikle kadınların dikkat etmesi gereken dönemdir . Beklenmedik baskılara , cinsel saldırılara karşı temkinli olmalı mutlaka ‘Kades’ uygulamasını telefonlarına indirmelerini tavsiye ederim .

Bu tür olaylar, halkın tepkisine veya siyasi ve sosyal reformlara yol açabilir.

 • Uranüs ve Capulus'un birleşimi terörizm veya köklü eylemlerle de ilişkilendirilebilir. 

Bu tür olaylar, siyasi veya sosyal nedenlerle ortaya çıkabilir ve kaos ve karışıklığa yol açabilir. Canlı bomba gibi beklenmedik olaylar yaşanması olasılıklar arasındadır. Terörizme karşı önlem alınmalıdır.

 • Uranüs'ün Capulus ile birleşmesi, ani ve beklenmedik olayları, inkılapçı enerjileri, 

Mucitlik ve ilerici bakış açılarını vurgulayabilir. 

Bu dönemde uzayla ilgili, UFO gibi bilinmeyen cisimlerle alakalı haberler gündemde olabileceği gibi , yeni bir buluş haberleri de gündemde olacaktır. 

 • 2. evde kavuşumda olmaları finansal olarak beklenmedik değişiklikleri 

Konu ile ilgili yenilikçi enerjiyi kullanarak yeni bir çözüm üretilmeye çalışılacağını temsil ederken, 

Marjinal olayların gündeme geleceğini gösteriyor .

Bu, olayın etkilediği ülke veya şehirde önemli değişikliklerin veya sıra dışı gelişmelerin olabileceği anlamına geliyor.

Kişisel yaşamlarınızda dikkat çekici değişiklikler ve yeniliklerle birlikte maddi alanda istikrar ve güven arayışını göstereceğiniz günler . Uranüs'ün bu yerleşimi, kiminizin hayatında finansal açıdan sıra dışı olaylar ile ilginç kazanç yolları getirecektir.

Diğer bir etkileşim ise DENEB ADIGE yıldızı ile Satürn’ün balık burcunda 12. Evde kavuşumda olması ;

Deneb Adige, Balık burcunun Alpha Cygnus takımyıldızında bulunan Merkür ve Venüs doğasındaki sabit yıldız sanatsal alanda yeteneğin ve başarının ifadesidir. Aynı zamanda ‘Savaşan Kuş’ olarak da tasvir edilmiştir. Güçlü ve kararlı bir duruşla beraber sarsılmaz iradeyi ifade eder. 

 • Anahtar kelimeler: Güçlü irade, güçlü mizaç. Net ve kararlı, akıllı, yaratıcı, orijinal, saf, küçükbaş hayvanlardan gelecek saldırılar veya geçebilecek hastalıklar, çapkınlık ve ündür.

 Ancak, aynı zamanda bu kavuşumun balık burcu ve 12. evin temsil ettiği bazı zorlukları içerir.

 • DENEB ADIGE'nin bu konumundagizli örgütlerin faaliyetleri, casusluk olayları veya toplumun içinde gizlice çalışan düşman gruplarının etkileri ile ilgili olaylar gündem olacaktır.
 • 12. ev, hastaneler ve sağlıkla ilgili konuları simgeler. Bu kavuşumun etkisi altında salgın hastalıklar veya sağlık sistemiyle ilgili sorunlar daha önemli hale gelecektir. Havaların dengesizliğini de göz önüne alırsak her bir bireye kendini koruması için sorumluluk düşmektedir.
 • Sosyal sorumluluk ve yardım kuruluşlarının önemini vurguluyor. Toplumun dezavantajlı kesimleri için daha fazla yardım ve desteğin önemli olabileceği bir döneme işaret ediyor.
 • 12. ev, izolasyon ve sürgünle ilişkilendirilir. Bu kavuşumun etkisi altında, toplumlar veya ülkeler arasında ayrışmalar, sınırlamalar ve izolasyonlar yaşanabilir. Vize sorunları ve mültecilerin gündemde olacağı günlerdir.
 • Balık burcu ve 12. ev, spiritüel ve mistik konuları simgeler. Ancak bu kavuşumun gölge yönleri, spiritüel sapmalar, yanılsamalar veya yanlış yönlendirmelerle ilgili olabilir. Bazı Astrologlar söylemleri ile gündemde olacaktır.
 • Bakalım bu süreçte kimlerin çapkınlık yaparken yakalandığını göreceğiz. 
 • 12. ev, zayıflığı ve güçsüzlüğü temsil eder. Bu kavuşumun etkisi altında, toplumda güçsüz ve savunmasız kesimler olabilir veya toplumun güçlü liderlikten yoksun kalabileceği bir dönem yaşanabilir. Dünya’da güçlü bir lider olarak kişinin Kaybı gündeme oturması olasılıklar arasındadır. 
 • 12.ev yeraltı hareketleriyle ilgili olduğundan bu yıldızın kavuşumu ile Stres birikimi yaparak , bir noktada patlamaya veya serbest bırakılmaya yol açar. Bu da yeraltı depremleri ve volkanik patlamalar gibi doğal afetlere neden olabilir.
 • Küçükbaş hayvan saldırısı sembolik olarak tarım ve hayvancılıkla ilgili zorluklara da işaret edebilir. Bu konum, tarım alanlarında veya hayvan yetiştirme işlerinde sorunlar yaşanabileceğine dikkat çekiyor.
 • 12. ev, gizli anlaşmalar ve finansal işlemleri simgeler. Bu kavuşumun etkisi altında, sinema sektöründe finansal anlaşmaların gizli tutulması veya şeffaflık eksikliği olabilir, bu da finansal sorunların artmasına neden olacaktır .  

Ayrıca sinema sektöründe finansal dalgalanmalar veya belirsizlikler yaşanabilir. Beklenmeyen finansal kayıplar yaşanabilir. Çözümleri ise:

DENEB ADIGE'nin yaratıcı ve orijinal potansiyeli, 

Sinema sektöründe yeni finansal modellerin kullanılmasına veya yenilikçi finansal yaklaşımların benimsenmesine katkı sağlayabilir.

Balık burcu ve 12. ev, toplumsal destek ve hayır işleriyle de ilişkilendirilir. Bu kavuşumun etkisi altında, toplumsal destek ve fonlama kampanyalarıyla sinema sektörüne maddi destek sağlanabilir. 12. ev, uluslararası iş birlikleri ve ilişkileri simgeler. Bu kavuşumun etkisi altında, sinema sektörü uluslararası ortaklıklar kurarak finansal açıdan daha güçlü hale gelebilir.

Bazılarınıza şans getirecek; yaratıcı yetenekleri ve başarıyı da temsil ediyor. Bu nedenle, sanatsal veya yaratıcı alanda yetenekli iseniz ve bu sayede ün kazanacaksınız.

Diğer dikkat çekici etkileşim ise MENKAR sabit yıldızının JÜPİTER ile Boğa burcunda 2 evde kavuşumda olması; El-Menkâr, astrolojideki önemli sabit yıldızlardan biridir ve geleneksel olarak "kötü burun" veya "kötü nefes" olarak da adlandırılır. Bu yıldızın gölge yanlarından biri, olumsuz etkiler getirdiği düşünülen saldırgan enerjilerle ilişkilendirilmesidir.

 • 2. Ev ülkenin finansal durumunu, mali koşullarını, ekonomisini, banka ve para piyasasını, tarımsal ürünleri ve yiyecek rezervlerini gösterir. 
 • Boğa burcu ise kadınlar, yiyecek içecek, tarım ve ziraatta artış, emlakçılık, para ve finans konularıyla bağlantılıdır. Boğa burcu yiyecek ve içeceklerle ilişkilidir. MENKAR'ın kavuşumu, yiyecek kaynaklı sorunlar veya sağlıkla ilgili problemlerle bağlantılı olabilir. Örneğin, gıda zehirlenmeleri veya kötü kalite ürünlerle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir.
 • Bu durumda, MENKAR'ın Jüpiter ile birleşiminin 2. evde Boğa burcunda olması, finansal ve ekonomik alanlarda olumsuz etkiler getirebileceğini gösterir.

Finansal kayıplar, ekonomik darboğazlar varken, kadın bir yöneticinin müdahalesinin gündeme geleceği olasılığıdır.

 • Tarımsal başarısızlıklar ve mali sıkıntılarla karşılaşma olasılığı vardır. Bu nedenle, tarımsal alanlarda sorunlar yaşayanlar için tarımsal destek ve danışmanlık almak önemlidir. Verimliliği artırmak, çiftçilere ve tarım işletmelerine daha iyi koşullar sağlamak, tarımsal ürünlerin değerini artırmak için çaba göstermek faydalı olabilir.
 • Aynı zamanda, ülkede yaşanan ahlâk dışı olaylar gündem olabilir. Bu etkileşim altında, etik değerler ve ahlak önemli bir rol oynayabilir. İş ve ilişkilerde dürüstlük, şeffaflık ve etik değerlere uygun davranmak, olumsuz etkilerin hafifletilmesine yardımcı olabilir.
 • Hayvanların neden olduğu zararlar da söz konusu olabilir. Çekirge gibi haşere salgınlarına karşı önlem alınmalıdır.
 • Bu kombinasyon aynı zamanda çatışma durumlarında, savaş haritalarında çatışmayı başlatanların destekçilerini ve müttefiklerini, cephanelerini ve kaynaklarını gösterdiğinden savaşla ilgi bu konular gündeme oturacaktır . 

Unutmayın ki, astroloji kişisel gelişim için bir rehberdir ve büyük kararlar alırken tek başına dayanak olmamalıdır. Dolunayın etkilerini anlamak bize potansiyel yönleri gösterebilir, ancak hayatımızı tamamen yönlendiren tek etken değildir.

Bu süreçte temkinli ve dikkatli olmalıyız. Kendimize ve başkalarına karşı sorumluluklarımızı unutmadan doğru kararlar almalıyız. 

Hepinize sağlık, huzur ve olumlu enerjiyle dolu bir dolunay dilerim. 

Kalın sağlıcakla… 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.

Yorum yazın

Yorum yazmalısınız
İsim yazmalısınız
Doğru bir email yazmalısınız

Funda Yılmaz yazıları

Manşet haberler
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •